Ай­шы­қты Түр­кия Colourful Turkey Кра­соч­ная Тур­ция

Tengri - - Destination -

мәтіні Алев­ти­на Ма­дь­я­ро­ва фо­то Shutterstock

Түр­кия — көп­шілік­тің құлақ­пен естіп қа­на қой­май, көз­бен көр­ген бағы­ты. Бұл жер­лер­де­гі қо­нақ үй­лер­дің ХХ ға­сыр­дың ор­та шенін­де ой­лап та­бы­лған all inclusive жүй­есін ке­мел­дік­ке жет­кі­зуі тән­ті бо­луға лай­ы­қты. Алай­да әлем­нің бар­лық тіл­дерін­де ән­ге қо­сы­лған бұл ел са­я­хат­шы­ға бұ­дан тар­тым­ды­лы­ғы кем емес басқа да қыр­ла­ры мен мүм­кін­дік­терін ықы­ласпен көр­се­те­ді. Та­ри­хи ес­керт­кі­ш­тер, жай­лы де­рев­ня­лар, экс­тре­мал­ды спорт түр­лері, та­уға шы­ғып, та­биғат ая­сын­да сей­іл құ­ру, ве­ло­си­пед­пен се­ру­ен­деу — кез кел­ген әми­янға, кез кел­ген жас мөл­шерін­де­гі қо­нақтар жа­ны қа­лаған­ның бәрін та­ба­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.