Ал­ма­ты­ның ата­у­лы жер­лері

Tengri - - Destination -

Ме­деу — әлем­де­гі ең биік та­у­лы мұз ай­ды­ны. Теңіз дең­гей­і­нен 1691 метр биік­тік­те ор­на­ласқан ол ал­ма­ты­лы­қтар­дың жыл бой­ғы сүй­ік­ті ор­ны бо­лып та­бы­ла­ды. Сон­ды­қтан де­ма­лыс күн­дерін­де мұн­да адам өте көп бо­ла­ды. Жұ­мыс күні ба­ру­дың сәті түс­се, сіз­дер­дің жол­да­ры­ңыз бо­ла­ды, мұз ай­ды­нын­да емін-ер­кін, ра­хат­та­нып де­ма­ла ала­сыздар.

Күн­діз­гі сы­рға­нау үшін мұз ай­ды­ны сағ. 10:00-ден 16:00-ге дей­ін ашық (сәр­сен­бі-бей­сен­бі күн­дері — сағ. 15:00-ге дей­ін), кеш­кі сы­рға­нау — дүй­сен­бі­ден басқа күн­дері, күн сай­ын сағ. 18:00ден 23:00-ге дей­ін. Конь­киді осы жер­ден про­катқа алуға бо­ла­ды. Ме­деу № 12 ав­то­бу­спен қа­ла­дан 30 ми­нут­тық жер­де ор­на­ласқан, ав­то­бус «Қа­за­қстан» қо­нақ үй­іне қа­ра­ма-қар­сы аял­да­ма­дан жүреді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.