G øe’c

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

’ Gõj∫ VƒdG° ™ G æe’C» àeÉÑΠ≤ ‘ ûdG° ªÉ ∫ æehá≤£ ÑdGÉ≤ ´, ’ S° «ª É b† ° ˘AÉ dG ˘¡ ˘eô ˘π , G e’C ˘ô dG ˘ò … X ˘π j ˘ë ˘ó e ˘ø b ˘IQó Uh° ˘ƒ ∫ ùŸG° ˘YÉ ˘äGó G ùf’EfÉ° «á ¤ H© ¢† bGƒŸG™ , aÓ°† øY ûfGCᣰ jRƒàdG™ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.