E© Vô¢ S° «ÄGQÉ ááób

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - Atcl

ΠYh≈ ûeÉg¢ ùjôdG° «Éà ∫ f¶ ªâ áæ÷ ŸGäÉfÉLô¡ e© VôÉ° ùd° «äGQÉ áÁób ‘ áMÉH FGQóJÉc« á QÉe SGÉØ£° ¿. h ócGC dG≤ «ª ƒ¿ ΠY≈ ŸG© Vô¢ ùŸGh° ƒdhƒD¿ ‘ ùΠd° «äGQÉ dGáÁó≤ G¿ çGÎdG d« ù¢ a≤ § ÉH◊ ôé Gɉ ùdÉH° «äGQÉ dGáÁó≤ . Vh° º ŸG© Vô¢ 14 S° «IQÉ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.