TSEBISO E POTLAKILENG

Sunday Express - - NEWS -

Setsi sa lit­sela (Roads Direc­torate), se mema bo-ra­likon­ter­aka ba lit­sela ba mokhahlelo oa E2 (Cat­e­gory E2 – Road­mark­ing) le mokhahlelo oa E1 (Cat­e­gory E1) ba seng tśe­bet­song h’a joale le Setsi sa Lit­sela kapa makala a mang a ‘Muso, ho tla iketela ho haha lito­tomana (rum­ble strips) tse laolang lebelo lit­se­leng tse ka­hare ho Maseru. Ho tla ba le phutheho e tla­mang ka Lab­o­raro la la 14 hlakola (fe­bru­ary) 2018 ka hora ea borobong ho­seng (9.00 a.m.) ntlo kholo ea setsi, Roads Direc­torate moo hona teng litl­hakisetso tsohle le litoko­mane tsa boiketo li tla fu­maneha. Tsebiso e et­soa ke Bookameli ba Roads Direc­torate.

Newspapers in English

Newspapers from Lesotho

© PressReader. All rights reserved.