PARADAS

Laima - - Objektyve -

Šiuos pal­tus per­ėmė­me iš vy­rų, iš ka­ri­nių jų uni­for­mų. Pa­sta­rų­jų bū­ta įvai­rių, bet tur­būt reik­tų ori­en­tuo­tis į Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, anuo­met at­si­ra­du­sias mi­li­nes ar iš­po­pu­lia­rė­ju­sius bri­tų tren­čus. Į ma­dos aki­ra­tį jie pa­te­ko XX a. ant­ro­jo­je pu­sė­je, o da­bar be­veik ne­i­š­nyks­ta iš ho­ri­zon­to; yra ma­dos na­mų (tar­kim, „ Bal­main“), ku­rie kas­met siū­lo mi­li­ta­ris­ti­nio sti­liaus pal­tų.

TOM­MY HILFIGER

ran­ki­nė Mia Wa­si­kow­s­ka fil­me „Th­rough the Lo­okin­gGlass“, 2014 m. Prieš tre­je­tą me­tų ir­gi bu­vo mi­li­ta­ris­ti­nė ma­da: Vic­to­ria Beck­ham

Britt Ekland, 1966 m.

Ci­t­ru­sų, me­die­nos ir odos aro­ma­tas „La­dy Ga­ga Eau De Ga­ga“

(„ Doug­las Doug­las“) )

DKNY au­li­nu­kai

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.