NE­BAIG­TOS IS­TO­RI­JOS

Laima - - Mada -

Kaip pa­siųs­ti ži­nu­tę pa­sau­liui? Tam tin­ka ir ryš­kios, ir tam­sios spal­vos, nes kiek­vie­na jų tu­ri sa­vo is­to­ri­ją, pa­slap­tį, cha­rak­te­rį, ga­li bū­ti gun­do­mai minkš­ta, plėš­riai bliz­gi, įdo­miai deko­ruo­ta. „Ge­di­mi­no 22“įti­ki­na, kad va­rian­tų mū­sų vaiz­duo­tei įkai­tin­ti – be­ga­lė.

MARC CAIN ke­pu­rė, 369,99 Lt ( 107,16 €); PIN­KO megz­ti­nis, 829,99 Lt ( 240,38 €), pal­tas, 2299,99 Lt (666,12 €); TWIN-SET kel­nės, 579,99 Lt ( 167,98 €).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.