VI­SAS TAS DŽIA­ZAS

Laima - - Reklamos projektas -

Jei va­ka­rus lei­di ant so­fos, „De­si­gu­al“–

ne tau. Šis žen­klas bu­ria ap­link sa­ve ener­gin­gą, nuo­ty­kių trokš­tan­čią liau­dį. O kaip ki­taip? Pa­tys is­pa­nų dra­bu­žiai ir ak­se­su­arai – lyg nuo­ty­kis: su eg­zo­tiš­kais ar pop­si­niais prin­tais, bliz­gu­čių lie­tu­mi,

ne­lauk­to­mis spal­vo­mis.

Džin­sai, 349 Lt ( 101,80 €)

Pal­tas, 999 Lt ( 289,33 €)

2O180LAIMA| LAP­KRI­TIS 2O144 Pa­lai­di­nė,

279 Lt (80,80 €)

Spor­ti­niai ba­tai, 349 Lt ( 101,08 €) Apy­ran­kės, 119 Lt (34,46 €) Striu­kė, 519 Lt ( 150,31 €) Ran­ki­nė,

289 Lt (84,90 €) Ša­li­kas, 169 Lt (48,95 €) Au­li­nu­kai, 549 Lt ( 159 €) Suk­ne­lė, 429 Lt ( 124,25 €)

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.