Ru­dens ba­la­dė

Laima - - Tête - à - tête -

Nie­kas ne­mo­ka taip ra­mi­na­mai murkti apie mir­tį, li liū­de­sį ir iš­ėju­sią mei­lę, kaip L Leonardas Co­he­nas. „ Po­pu­lar P Prob­lems“, pa­si­ro­dęs dvi die­nos iki ma­est­ro aš­tuo­nias­de­šimt­me­čio, – de­vy­nios nau­jos dai­nos, ku­rių nie­kaip ne­iš­ei­na klau­sy­ti kaip fo­no.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.