Iš aist­ros ma­dai

Laima - - Objektyve -

1994 m. di­zai­ne­ris Ivo Nik­ko­lo ati­da­rė pir­mą­jį ma­dos bu­ti­ką Ta­li­ne. Netru­kus di­zai­ne­ris pel­nė es­tų Gi­or­gio Ar­ma­ni var­dą, o jo dar­bai pri­sta­ty­ti ir Suo­mi­jo­je, Šve­di­jo­je. Šie­met pre­kės žen­klas „ Ivo Nik­ko­lo“šven­čia 20- me­tį. Ge­ro­kai iš­au­gę ma­dos na­mai sau­go iš­skir­ti­nu­mą ir ku­ria ne­di­de­les ko­lek­ci­jas. Ju­bi­lie­jaus pro­ga iš­leis­ta „ Ivo Nik­ko­lo 1994“– itin ri­bo­to lei­di­mo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.