Vi­lio­ti žvilgs­niu

Laima - - Objektyve -

Kas jau kas, o „ Max

Fac­tor“ži­no to­kio žvilgs­nio pa­slap­tį – juk

bū­tent kom­pa­ni­jos stei­gė­jas Maxas Fac­to­ras prieš ge­rą pus­šim­tį me­tų su­kū­rė pir­mą­jį pa­sau­ly­je blaks­tie­nų tu­šą tū­be­lė­mis. Pat­ri­ar­cho pa­tir­tis to­bu­li­na­ma ir nau­ja­sis „ Mas­ter­pie­ce Trans­form“sub­ti­liai kils­te­li ir iš­ryš­ki­na akių kon­tū­rą, ko ir rei­ka­lau­ja šio se­zo­no

ma­kia­žo ten­den­ci­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.