Tai kuo gi vis­kas bai­gė­si?

Laima - - Objektyve -

Net jei pir­mas Lau­ren Weis­ber­ger ro­ma­nas ne itin pa­ti­ko (fil­mas „ Ir vel­nias dė­vi „ Pra­da“ge­res­nis nei kny­ga), ne­gi ne­įdo­mu su­ži­no­ti,

kaip su­si­klos­tė An­drė­jos Saks li­ki­mas ( ji tu­ri sa­vo žur­na­lą), ką vei­kia Mi­ran­da Pri­st­li (aiš­ku, tu­ri lei­dy­bo­sy bend­ro­vę) ę) ir kas iš­eis

iš jų nau­jo su­si­dū­ri­mo?!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.