Al­bu­mas

Laima - - Turinys -

Ši vie­ta ge­ra fo­to­se­si­jai: ty­lios gat­vės at­si­ri­bo­ju­sios nuo ag­re­sy­vaus mies­to, ta­čiau bet ku­rią aki­mir­ką ga­li virs­ti triukš­min­gu ur­ba­nis­ti­niu pei­za­žu. „Ste­fa­nel“dra­bu­žiai kaž­kuo pa­na­šūs. Jie jau­kūs, tar­si skir­ti tin­giam sa­vait­ga­liui, bet pui­kiai pri­si­tai­ko prie did­mies­čio tem­po. Nuosta­bus tri­ko­ta­žas tin­ka rytui, va­ka­rui, dar­bo va­lan­doms, o to­kia mo­der­ni­zuo­ta kla­si­ka ga­li pa­ke­rė­ti ir sti­lin­go at­sai­nu­mo mė­gė­jas, ir le­di.

Fo­to­gra­fas Alas­dai­ras Mac­lel­la­nas Mo­de­lis Isa­be­li Fon­ta­na

STE­FA­NEL Pu­spal­tis, 1169 Lt (338,57 €) Pa­lai­di­nė, 699 Lt ( 202,44 €) Ran­ki­nė, 859 Lt ( 248,78 €) Ke­pu­rė, 309 Lt (89,49 €) Ba­tai, 629 Lt ( 182,17 €)

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.