Pirk su „Lai­ma“

...ir ke­tu­ri bū­dai trium­fuo­ti bet ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, pa­si­tel­kus ke­tu­rias skir­tin­gas prie­mo­nes iš PPC „Ozas“.

Laima - - Redakcijos puslapis -

Šven­ti­nis se­zo­nas: net 12 pus­la­pių nau­jų pir­ki­nių

Ne vel­tui jas vil­ki vi­sos pa­sa­kų prin­ce­sės! Šis itin mo­te­riš­kas dra­bu­žis – uni­ver­sa­lus ma­dos ar­gu­men­tas ir gink­las.

LINDEX suk­ne­lė, 149 Lt (43,15 €)

KA­REN MILLEN suk­ne­lė, 793 Lt ( 229,67 €)

MONTON suk­ne­lė, 199 Lt

(57,63 €)

SISLEY suk­ne­lė, 259 Lt ( 75 €)

KOOKAI suk­ne­lė, 353,50 Lt ( 102,38 €)

Įkvė­pi­mo šal­ti­nis – ak­to­rė Jen­ni­fer Mis­so­ni

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.