Ma­din­ga kryp­tis

Laima - - Turinys -

Eu­ro­pos Ka­lė­dų mu­gės

Už­teks bam­bė­ti, kad šven­tės pra­si­de­da per anks­ti! Šis me­tas ir tu­ri bū­ti bliz­gus ir ryš­kus – kad pa­dė­tų iš­gy­ven­ti, iki die­nos taps il­ges­nės. Ne­ti­ki­te? Vi­so­je Eu­ro­po­je Ka­lė­dų mu­gės pra­si­de­da lap­kri­tį ir trun­ka iki sau­sio!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.