Do­va­nų suf­le­ris

...be abe­jo­nės, pir­miau­sia – lai­mės, svei­ka­tos ir džiaugs­mo! O ap­čiuo­pia­mą for­mą tai lai­mei ir džiaugs­mui leng­vai su­tei­kia PPC „Ozas“. Taip, jūs su­pra­to­te tei­sin­gai: šios ža­vios ir pro­tin­gos mo­te­rys do­va­nų ran­da čia.

Laima - - Turinys -

O Ka­lė­doms aš no­riu...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.