Ta­vo pir­ki­nys

Ga­li­ma do­va­nas pirk­ti pas­ku­ti­nę mi­nu­tę ir pa­si­kliau­ti įkvė­pi­mu. Ga­li­ma – iš anks­to pa­gal są­ra­šą ir pa­gal pla­ną. Abu bū­dai ge­ri ir abu leng­vai įgy­ven­di­na­mi „Kva­pų na­muo­se“. Tarp aro­ma­tin­gų bu­te­liu­kų ir dė­žu­čių sly­pi ir jū­sų šven­čių siur­pri­zas, skir­tas dži

Laima - - Turinys -

Sva­jo­nių są­ra­šas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.