Ka­lė­dos čia už­su­ka

Laima - - Objektyve -

Jei Ka­lė­dų Se­ne­lis tu­rė­tų re­zi­den­ci­ją Lie­tu­vo­je, ja ga­lė­tų tap­ti „C&D Style “par­duo­tu­vės. Šiais me­tais šven­tės čia itin jau­kios ir ele­gan­tiš­kos. Žal­va­ri­nės de­ta­lės, auk­su pa­bars­ty­ti eg­lu­tės žai­sliu­kai, tvis­kan­čios žvaigž­dės su­ku­ria ne­pa­pras­tą lau­ki­mo nuo­tai­ką. Vi­sos do­va­nos – net skir­tos sau – pa­kuo­ja­mos ne­mo­ka­mai. Dau­giau in­for­ma­ci­jos – www.cds­ty­le.lt.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.