Te­gu lai­kas bė­ga

Laima - - Objektyve -

Juk prieš šven­tes jį ma­tuo­ja du „ Mi­cha­el Kors“laik­ro­džiai iš ab­so­liu­čiai nau­jos ka­lė­di­nės ko­lek­ci­jos: la­ko­niš­kas ro­ži­nio auk­so „Cat­lin“ir si­da­bru bei kriš­to­lu žvil­gan­tis „ Ker­ry“. Sun­ku pa­si­rink­ti? Mes ne­pa­dė­si­me – jums tik­rai rei­kia abie­jų. Kad ne­pa­vė­luo­tu­mė­te į puo­tą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.