Me­mu­ari­nė...

Laima - - Objektyve -

Gruo­dį „ An­tis“šven­čia 30-ąjį gim­ta­die­nį! Ta pro­ga gru­pė ren­gia šven­ti­nius kon­cer­tus „ Zom­biai at­rie­da ati­dun­da!“Kaip sa­ko pa­tys mu­zi­kan­tai, tai bus vi­sų lai­kų ge­riau­si „ An­ties “kon­cer­tai (ir vie­nin­te­liai Lie­tu­vo­je šiais me­tais). Kur ir ka­da? Gruo­džio 29 d. 20 val. „ Sie­mens“are­no­je, Ozo g. 14, Vil­niu­je; gruo­džio 31 d. 21 val. „Žal­gi­rio “are­no­je, Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 50, Kau­ne.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.