Edu­ka­ci­nė...

Laima - - Objektyve -

Vi­zi­tas į pa­ro­dą, skir­tą pa­žin­čiai su euru, – pui­kus bū­das su­ži­no­ti apie fi­nan­sų po­ky­čius, lau­kian­čius nuo sau­sio. Pa­ro­da – ne­mo­ka­ma, edu­ka­ci­nė programa – įdo­mi (mo­ko­ma net kaip at­skir­ti tik­rą bank­no­tą nuo pa­dirb­to!). Kur ir ka­da? Iki 2015 m. sau­sio 5 d. Val­do­vų rū­muo­se, Ka­ted­ros a. 3, Vil­niu­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.