Įdo­miau­sio mė­ne­sio laiš­ko au­to­rei do­va­no­ja­me

ELE­GAN­TIŠ­KĄ IR MADINGĄ LAIK­RO­DĮ „ESPRIT“,

Laima - - Redakcijos puslapis -

ku­rio kai­na – 299 Lt (86,80 €).

Pri­zą įstei­gė fir­ma „Ma­dos prie­sko­niai“. Jį pra­šom at­si­im­ti iki gruo­džio 30 d. Tei­rau­ki­tės te­le­fo­nu (8 5) 210 5894.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.