Ko­lek­ci­ja

Laima - - Redakcijos puslapis -

Žie­mos mū­zos

Ma­da vi­sa­da ieš­ko įkvė­pi­mo šal­ti­nių. Kas šio se­zo­no tai­ki­nys? Tie pa­tys da­ly­kai, kaip ir kas­met: sti­liaus iko­nos, ryš­kios ma­dos epo­chos, pa­veiks­lai, fil­mai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.