Ar at­vyk­si­te pie­tų?

Va­ka­ruo­se toks šven­ti­nis me­niu siū­lo­mas Kū­čioms. Lie­tu­vių tra­di­ci­jos ki­to­kios, ta­čiau jos ir­gi kei­čia­si. O pro­gų su­si­tik­ti to­mis die­no­mis tiek, kad idė­jos tik­rai pra­vers.

Laima - - Turinys -

Pro­gų su­si­tik­ti prie sta­lo da­bar tiek, kad me­niu idė­jos tik­rai pra­vers

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.