Skanaus!

Laima - - Turinys -

Ka­va „Tchibo Exc­lu­si­ve“pa­si­žy­mi ne­pa­pras­tu aro­ma­tu, ku­rį ga­ran­tuo­ja iš įvai­rių pa­sau­lio vie­to­vių su­rink­tos pu­pe­lės. Jos skru­di­na­mos at­ski­rai, o pas­kui meis­trai kom­po­nuo­ja jas taip, kad at­skleis­tų ge­riau­sias in­di­vi­dua­lias sa­vy­bes. Vi­sa tai – vien tam, kad jū­sų puo­de­liuo­se at­si­dur­tų ne­pa­kar­to­ja­mo sko­nio ka­va!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.