VIS­KAS PRA­SI­DE­DA VAI­KYS­TĖ­JE

Laima - - Laimos Paštas -

Pri­ta­riu straips­ny­je „ Ar mes sau gra­žios... nuo­gos?“iš­sa­ky­toms min­tims. Pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi, mei­lė sau ir sa­vo kū­nui kaip krai­tis at­si­ne­ša­mi iš vai­kys­tės. Pa­ti au­gau šei­mo­je, kur vai­kai bu­vo skirs­to­mi į gra­žius ir ne­gra­žius, ir iš na­mų iš­si­ne­šiau daug nuo­skau­dų. Pas­kui la­bai sun­ku už­siau­gin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, pri­im­ti kū­ną to­kį, koks jis yra. Bet žen­gi žings­ne­lį po žings­ne­lio ir su­pran­ti, kad vis­kas įma­no­ma. To­dėl taip ir no­ri­si kiek­vie­nai mo­te­riai pa­sa­ky­ti, kad ver­tin­tų sa­vo mo­te­riš­ku­mą, my­lė­tų vai­kus, ug­dy­tų jų pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, kur­tų šei­mos tra­di­ci­jas. Tik my­lin­ti mo­te­ris yra mo­te­riš­ka...

SIDONA, KAU­NAS

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.