Aist­rin­gas žie­mos sap­nas

Laima - - Objektyve -

In­ty­mus ir nepaprastas „ Evo­dy Cuir Blanc“dvelks­mas pa­de­da per­pras­ti slap­tus švel­nu­mo, pra­ban­gos ir aist­ros ko­dus. Pir­mu­ti­nės na­tos at­ro­do san­tū­rios, ta­čiau su­si­lie­tęs su oda aro­ma­tas tam­pa

la­bai jaus­min­gas. Šis kva­pu­sis van­duo, ku­rio ga­li­ma ras­ti tik „ Doug­las“, poe­tiš­kai api­bū­di­na­mas fra­ze „ kai dan­gus su­si­tin­ka su že­me“. Ome­ny tu­rima dvie­jų na­tų: bal­to­jo mu­s­ku­so ir ra­fi­nuo­tos ru­siš­kos

odos – kom­po­zi­ci­ja. Ji ne­įti­kė­ti­na!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.