Yra lai­ko Bi­bli­jai

Laima - - Objektyve -

Jei ne skai­ty­ti, tai bent pa­žiū­rė­ti adap­tuo­tą

mo­der­niai akiai va­rian­tą. Re­ži­sie­rius Rid­ley Scottas šuo­liuo­ja per is­to­ri­ją kaip ka­zo­kas per ste­pę, ta­čiau „Gla­dia­to­rių“ir „ Dan­gaus ka­ra­lys­tę“su vy­riš­kais he­ro­jais ir pri­bloš­kia­mais pei­za­žais vis tiek vi­sos mėgs­ta­me. Epi­nę juos­tą „ Eg­zo­das. Die­vai ir ka­ra­liai“ir­gi yra už ką pa­mėg­ti (suf­le­ruo­ja­me:

Ch­ri­s­tia­no Ba­le’o Mo­zė – fan-tas-tiš-kas!).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.