ATSIGAVĘ PLAU­KAI

Laima - - Grožio Naujienos -

„ L'Oréal Pa­ris“sub­ti­liai kve­pian­čių šam­pū­no, bal­za­mo ir kau­kės „ Ext­raor­di­na­ry Oil“su­dė­ty­je yra 6 rū­šių gė­lių alie­jų mi­ši­nio, ku­ris nuo­sta­biai at­gai­vi­na sau­sus ir šiurkš­čius plau­kus: juos iš­va­lo, pa­ge­ri­na jų struk­tū­rą, su­tei­kia jiems minkš­tu­mo, švel­nu­mo, spin­de­sio. 11,79–22,99 Lt (3,41– 6,66 €). (Pre­ky­bos kos­me­ti­ka vie­to­se nuo sau­sio)

Šie pro­duk­tai in­ten­sy­viai ir veiks­min­gai „pum­puo­ja“plau­kams

gy­vy­bę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.