Ge­rai dan­tų ema­liui

Laima - - Būk Sveika! -

Šios pa­stos ne­pu­to­ja, jas be­veik

ga­li­ma val­gy­ti, nes jo­se nė­ra dirb­ti­nių, žmo­gui ne­rei­ka­lin­gų me­džia­gų. Ypa­tin­gas „Vi­vi“kom­po­nen­tas – kal­cio hid­rok­sia­pa­ti­tas, bio­ak­ty­vus kal­cis, ku­ris su­da­ro 97 proc. dan­tų ema­lio. Nau­do­jant šias pa­stas už­si­pil­do ema­lio įtrū­kiai, lė­čiau su­si­da­ro ap­na­šos, ma­žė­ja dan­tų

jaut­ru­mas. Sko­nis? Man­gų, mė­tų ir mi­rų su gvaz­di­kė­liais.

Ra­si­te „Vi­vi“par­duo­tu­vė­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.