Šei­mi­nin­kės pa­slap­tis

Laima - - Skanaus! -

Sve­čius pri­im­ti (ar sve­čiuo­tis) dar nie­ka­da ne­bu­vo taip pa­pras­ta – ne­bū­ti­na sto­vė­ti prie or­kai­tės ke­pant sau­sai­nius, py­ra­gus ar kek­sus. Pa­kan­ka už­suk­ti į „ Marks & Spen­cer“mais­to sky­rių ir leis­ti sau pa­si­le­pin­ti gry­nai bri­tiš­kais sal­du­my­nais. Net eks­per­tas ne­at­skirs, kad kep­ta ne na­mie, o ir gra­žiai pa­tiek­ti taip pa­pras­ta! Tik ne­pa­mirš­ki­te „ Earl Grey“ar­ba­tos prie kek­so.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.