RIAUMOJANTI RE­KLA­MA

Laima - - Mus Pakvietė -

Kai te­le­vi­zo­riaus ek­ra­ne pa­si­ro­do re­kla­mos anon­sai, daž­niau­siai iš­jun­gia­me gar­są ir le­kia­me į vir­tu­vę iš­si­vir­ti ar­ba­tos. Vis dėl­to „ Ka­nų liū­tai“– ne tas pats! Į iš­anks­ti­nę per­žiū­rą Vil­niaus ki­no te­at­re „Pa­sa­ka“su­si­rin­kę Lie­tu­vos re­kla­mos kū­rė­jai ir rin­ko­da­ros eks­per­tai net dvi va­lan­das džiau­gė­si nuo­tai­kin­gais siu­že­tais ir sė­mė­si įkvė­pi­mo iš pa­sau­lio ge­riau­sių­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.