AŠTUNTAS KAR­TAS

Laima - - Mus Pakviete -

Aiš­ku, šis ren­gi­nys yra tik tramp­li­nas į „ Ma­dos in­fek­ci­ją“. Ta­čiau jį vis įdo­miau žiū­rė­ti. Sten­gia­si ir ren­gė­jai, ir da­ly­viai, o bū­ti iš­skir­ti­niam da­ro­si la­bai su­dė­tin­ga. Šį­kart ne­abe­jo­ti­na „ Ma­dos in­jek­ci­jos“ly­de­rė bu­vo Liu­ci­ja Kva­šy­tė; nu­ga­lė­to­jais taip pat pas­kelb­ti Mo­ni­ka Pranc­kai­ty­tė, du­etas BOOM, Da­r­ja Ba­ba­je­va ir Ma­ri­na Bu­ten­ko, Li­na El­men­tai­tė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.