NEIŠVARGINTI SAU­LĖS

Laima - - Ads -

Mes per ma­žai jos ma­to­me, kad spė­tu­me iš­varg­ti, o ir nū­die­nos mies­tie­čiai – at­spa­rios bū­ty­bės. Jiems ir skir­ta nau­jo­ji „Cortefiel“dra­bu­žių, ava­ly­nės ir ak­se­su­a­rų ko­lek­ci­ja (par­duo­tu­vę ra­si­te PPC „Pa­no­ra­ma“, Vil­niu­je). „Cortefiel“sti­lius – idea­lus pa­vyz­dys, kaip de­rin­ti spal­vas, fak­tū­ras, raš­tus, o ko­lek­ci­ją įver­tins sa­vi­mi pa­si­ti­kin­čios mo­te­rys ir sa­vo iš­vaiz­da be­si­rū­pi­nan­tys vy­rai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.