JŪS JĄ IŠGIRSIT!

Laima - - Ads -

To­dėl, kad tai Ma­don­na. Ir dar to­dėl, kad 56 me­tų mo­te­ris, ke­tu­rių vai­kų mo­ti­na,

fi­lant­ro­pė ir mi­li­jo­nie­rė, taip dai­nuo­ja apie sek­są, kvai­šu­lį ir šo­kius, kad net ba­lan­džio ba­los už lan­go ne­be­at­ro­do to­kios ny­kios. Ji iš­ma­no, ką da­ro.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.