KO­DĖL – „...ELIS“?

Laima - - Ads -

Pir­ma, smal­su pa­si­žiū­rė­ti, už ką Ju­lian­ne Mo­ore pa­ga­liau (po tri­jų no­mi­na­ci­jų) ga­vo „Os­ka­rą“.

Ant­ra, juos­ta „Vis dar Elis“– apie Alz­hei­me­rį, li­gą, apie ku­rią su­kur­ta dau­gy­bė mi­tų ir vis dar lyg ir ne­jau­ku kal­bė­ti. Tre­čia, tai

tie­siog ge­ra istorija apie mei­lę pa­gal moks­li­nin­kės ne­u­ro­lo­gės

Li­sos Ge­no­vos kny­gą, tai­gi pri­sta­to­ma patirtis – au­ten­tiš­ka.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.