KVE­PIAN­ČIOS EKSPEDICIJOS

Laima - - Ads -

Gro­žio kom­pa­ni­ja „Kri­s­tiana“sti­lin­ga­me sos­ti­nės klu­be „ Ma­te­ria­lis­te“, sve­čiams gurkš­no­jant gai­vų pun­šą ir iš fla­ko­nų sklin­dant dar gai­ves­niems aro­ma­tams, pri­sta­tė nau­ją „Issey Miyake“kve­pa­lų li­ni­ją „ Expe­di­tions“. Vy­rams pri­mi­nė, kuo kve­pia po­lia­ri­nis ra­tas („L’Eau d’Issey Pour Hom­me Sport Po­lar“), Oke­ani­ja („L’Eau d’Issey Pour Hom­me Oce­anic“) ir kuo dvel­kia nak­tis Aust­ra­li­jo­je („ Nuit D’Issey Austral“).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.