ODOS PA­SLAP­TYS

Laima - - Ads -

„Vi­chy“va­do­vau­ja­si nuo­sta­ta, kad oda ga­li at­ro­dy­ti idea­liai – jei mo­te­ris ge­rai nu­si­ma­no apie jos bio­lo­gi­ją. Kom­pa­ni­ja su­k­vie­tė dai­lio­sios ly­ties at­sto­ves, kad pri­sta­ty­tų nau­ją kre­mą „Lif­tac­tiv Su­pre­me“, ku­ris kas­dien, kiek­vie­ną mi­nu­tę truk­do kaup­tis vei­de am­žiaus žy­mėms (pa­si­ro­do, odos se­nė­ji­mas vyks­ta nuo ry­to iki va­ka­ro!).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.