BAL­TAS LAI­VAS, MĖ­LY­NA JŪ­RA...

Laima - - Objektyve -

...ir įde­gęs vy­riš­kis, kve­pian­tis nau­jai­siais „To­ni Gard Se­asi­de“kve­pa­lais iš „Doug­las“.

Ber­ga­mo­čių, ci­t­ru­si­nių vai­sių, ša­la­vi­jų, le­van­dų ir ki­tos sa­vi­tos na­tos fan­ta­s­tiš­kai sklei­džia­si ant įde­gu­sios ir vė­jo nu­gai­rin­tos odos. Aro­ma­tas, įkvėp­tas sau­lė­tų, smė­lė­tų ato­sto­gų, pri­mins jas il­gai – juk nie­kas taip

ne­ža­di­na aso­cia­ci­jų, kaip kva­pas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.