PIE­ŠIA TIK SUAUGUSIOSIOS

Laima - - Objektyve -

Pa­mirš­ki­te idė­ją, kad spal­vi­ni­mo kny­gu­čių am­žius iš­au­ga­mas! Nau­jas sto­ras

– tik­ras me­no te­ra­pi­jos lo­bis su­au­gu­sioms mo­te­rims, mėgs­tan­čioms žais­ti pieš­tu­kais. Sa­vi­raiš­kos už­teks vi­sai va­sa­rai.

tal­mu­das

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.