SVEIKATINGUMO ŠVENTOVĖ

Laima - - Mus Pakvietė -

Jau šį ru­de­nį vie­toj se­no­jo „nuo­dė­mių mies­to“iš­kils sveikatingumo šventovė. Taip poe­tiš­kai iš­ti­ki­miau­siems lan­ky­to­jams pa­ža­dė­jo spor­to ir sveikatingumo klu­bo „Im­puls“va­do­vai, pa­kvie­tę juos ap­žiū­rė­ti mies­to cent­re bu­vu­sių ka­zi­no pa­tal­pų, kur grei­tai lie­sis pra­kai­tas ir degs ka­lo­ri­jos. Tai bus jau 6-asis šio tink­lo spor­to klu­bas Vil­niu­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.