DE­RI­NIŲ PA­IEŠ­KOS

Laima - - Mus Pakvietė -

Net ir karš­čiau­sią vi­dur­va­sa­rį vien tik li­ni­nės suk­nu­tės ir espa­dri­lių ne­pa­kan­ka. Klau­si­mas, kaip ap­si­reng­ti, ne­pa­si­trau­kia iš die­no­tvar­kės ir ar­tė­jant ato­sto­goms ar joms jau įsi­siū­ba­vus. Ita­liš­kų dra­bu­žių ženk­lo „ Ste­fa­nel“at­sto­vai Lie­tu­vo­je, bend­ra­dar­biau­da­mi su sti­lis­čių ko­man­da

„ Sty­le Su­p­port“, pa­siū­lė ke­le­tą ma­din­gų šil­to­jo se­zo­no de­ri­nių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.