PA­ŽIŪ­RĖ­TI Į NUOGALIUS

Laima - - Objektyve -

Links­moms, ži­nan­čioms, ko no­ri, ir mo­kan­čioms tai su­for­mu­luo­ti

mo­te­rims – nau­ja Chan­nin­go Ta­tu­mo ko­me­di­ja „ Ma­giš­ka­sis Mai­kas XXL“. Ak­to­rius, pra­dė­jęs ka­rje­rą kaip strip­ti­zo šo­kė­jas, to­liau iš­nau­do­ja sa­vo pa­tir­tį. Ir jam ge­rai se­ka­si – ši­tai pri­pa­ži­no

net tik­ri me­no nu­si­reng­ti pa­gal mu­zi­ką meis­trai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.