MIES­TO DA­MA

Laima - - Mus Pakvietė -

Nau­ja­sis mies­to vi­su­rei­gis „ Maz­da CX-3“į sa­vo pri­sta­ty­mo šven­tę drau­ge su gar­bin­gais sve­čiais įrie­dė­jo tuo pa­čiu rau­do­nu ki­li­mu. Ir tar­si tik­ra da­ma vi­są va­ka­rą prieš ki­tus pui­ka­vo­si iš­skir­ti­nio di­zai­no „ suk­ne­le“bei pa­to­bu­lin­to­mis kū­no li­ni­jo­mis. O ar vi­du­je iš tie­sų pla­ka karš­ta šir­dis, ko ge­ro, kiek­vie­nas su šia

da­ma tu­rės iš­si­aiš­kin­ti as­me­niš­kai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.