Dau­gė­ja pra­ne­ši­mų

Lietuvos Rytas - - 4 -

Per pir­mą­jį pus­me­tį ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ga­vo dau­giau kaip 8 tūkst. gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų – ko­ne tūks­tan­čiu dau­giau ne­gu per­nai per tą pa­tį lai­ką.

Net 4721 kar­tą skam­bin­ta dėl su­žeis­tų ar atkly­du­sių į gy­ve­na­mą­sias vie­to­ves lau­ki­nių gy­vū­nų.

Apie žve­jy­bos tai­syk­lių pa­žei­di­mus pra­neš­ta 683 kar­tus, apie ne­tei­sė­tą at­lie­kų de­gi­ni­mą – 665.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.