Me­ro rin­ki­mų kai­na

Lietuvos Rytas - - 4 -

Rug­sė­jį vyk­sian­tiems Ma­ri­jam­po­lės me­ro rin­ki­mams pla­nuo­ja­ma skir­ti 356 tūkst. eu­rų. Kel­ti kan­di­da­tus šiuo­se rin­ki­muo­se re­gist­ra­vo­si še­šios par­ti­jos, taip pat po­ra sa­va­ran­kiš­kų kan­di­da­tų.

Nau­ji rin­ki­mai Ma­ri­jam­po­lė­je ren­gia­mi, nes ko­vą mi­rė me­ras so­cial­de­mo­kra­tas V.Bra­zys.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.