Pre­mje­ras ato­sto­gau­ja

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pre­mje­ras S.Sk­ver­ne­lis va­kar iš­ėjo ato­sto­gų, jos truks iki lie­pos 23 die­nos. Ato­sto­gau­jan­tį Vy­riau­sy­bės va­do­vą lie­pos 10, 11 die­no­mis pa­va­duo­ja su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras R.Ma­siu­lis, lie­pos 12–23 die­no­mis – fi­nan­sų mi­nist­ras V.Ša­po­ka.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.