Gra­si­no nu­šau­ti

Lietuvos Rytas - - 7 -

Sek­ma­die­nį Kau­ne mo­te­ris gra­si­no nu­šau­ti kai­my­ną. In­ci­den­tas įvy­ko apie 13 val. Žio­gų ta­ke esan­čio na­mo kie­me. Pas 74 me­tų vy­rą at­ėju­si 56 me­tų jo kai­my­nė iš­si­trau­kė pis­to­le­tą ir ėmė gra­sin­ti nu­šau­ti.

Įta­ria­mo­ji už­da­ry­ta į areš­ti­nę. Jos na­muo­se ras­tas ir pa­im­tas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.