Pri­sie­kė di­rek­to­rius

Lietuvos Rytas - - 3 -

Pri­sie­kė nau­ja­sis Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­rius 45 me­tų S.Ra­jun­čius. Jis lai­mė­jo at­ran­ką ei­ti šios pa­tai­sos įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas. Prie­sai­ką pri­ėmė tei­sin­gu­mo mi­nist­rė M.Vai­niu­tė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.