Leng­va­ta sen­jo­rams

Lietuvos Rytas - - 4 -

As­me­nims, su­lau­ku­siems 75 me­tų ir vy­res­niems, tu­rė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­ma 100 proc. am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui skir­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių ba­zi­nės kai­nos.

Tai nu­ma­tan­čias įsta­ty­mo pa­tai­sas įre­gist­ra­vo Sei­mo na­rė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.